Välkommen till Korsnäs Ungdoms- och Byaförening r.f. hemsida!

Föreningen styrs av 22 flitiga ungdomar som 2022 vid ett krismöte insåg hur viktigt det är att Korsnäs får ha en egen ungdomsförening och beslöt sig för att göra sitt bästa för att hålla föreningen kvar i byn.

Korsnäs ungdoms -och byaförening tog hem Johannes Gala priset 2022 för "årets ungdom" tack vare vår insats och det gav oss ännu mera motivation till att få igång en aktiv förening igen!

2023 är vårt första föreningsår på egenhand och tillika som vi lär oss föreningslivet försöker vi lära oss mera om bybornas intressen och vilka behov byn har som vi kan hjälpa med!

 

2023