Korsnäs Ungdomsförening bildades den 21 november 1911.

Hela 45 
ungdomar antecknade sig som medlemmar omedelbart.

Korsnäs uf:s
första ordförande var Charl R. Hoffman.

 

Den första ungdomslokalen byggs
År 1913 lades grunden till ett eget hus.

Byggnadsarbetet fortskred 
planenligt och hösten 1914 stod ungdomslokalen färdig.

Samtidigt uppläts lokalen för folkhögskolan Breidablick,

som verkade två vintrar i Korsnäs åren 1914 och 1915.

I början av år 1918 uppläts lokalen
för skyddskårens övningar och sammanträden för 200 mk i månaden.

 

 

 

Korsnäsgården byggs
Med kronolänsman Johan Backman som mötesordförande den 4 april
1937 fattademan beslut om att anta skissritningar för en ny förenings-
lokal. Rivningen av den gamla lokalen började i mars månad 1938. 
Redan hösten 1938 stod Korsnäsgården någorlunda färdig.

Bio Viking öppnar sina dörrar den 17 september 1938 och dagenn.
därpå visades första gången levande bilder, Pettersonskans Paradis.

Bingospel introducerades i föreningen år 1968 i samband med danserna
och medlemsjulfeste.

Efter en större vattenskada 2006 tas beslutet att Korsnäsgården måste
rivas.

En byggnadskommitté  på fem personer tillsätts för att börja
fundera på ett nytt föreningshus i Korsnäs. På bilden är alla byns
föreningar inbjudna till ett allmänt möte där olika storlekar på hus
presenteras.

 

Föreningen inviger sitt nya hus med kaffe och tårta lördagen den
10 mars 2012.