Skriv siffran 8 med bokstäver:

Bokningar: Anneli Pellfolk

Anneli Pellfolk, ordf.
anneli.pellfolk(at)netikka.fi
050-5971 930

Anna Malm, viceordf.

Helena Höglund-Rusk, sekr.

Lasse Matkoski, kassör
 

Korsnäs ungdoms -och byaförening r.f.

Besöksadress       Vikingvägen 9
                             66200 Korsnäs

Hemsida                korsnasuf.sou.fi

Huvudsaklig          Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dans, Disco, Konst, Motion, Musik,
verksamhet          Tävlingsverksamhet, Teater, Ungdomsverksamhet

Tillhörighet           Svenska Österbottens Ungdomsförbund
                             6:e ring

Kontaktperson

Namn                    Anneli Pellfolk

Adress                  Molnmossvägen 45
                             64200 Närpes

Telefon                  050-597 1930

E-post                   anneli.pellfolk(at)netikka.fi