Kontaktperson

Bokningar, frågor samt övriga ärenden görs till ordförande Felicia Wasström.

Tel. 0451055211

Epost: Felli.wasstrom@gmail.com

Föreningsinfo
Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs
korsnasuf.sou.fi

Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 6:e ring