Styrelsen 2023

Ordförande: Felicia Wasström
Viceordförande: Alexander Westerlund

Sekreterare: Elin Rosendahl
Vicesekreterare: Filip Sandholm

Kassör: Joel Lindholm
Vicekassör: Benjamin Hofman

Övriga styrelsemedlemmar: Krister Sjögren, Tommy Ekström, Alexander Westerdahl, Tobias Bergman, Robin Holtlund, Otto Karlsson, Emil Rosendahl, Rabbe Rusk, Andréa Westerdahl, Samuel Matkoski, William Sandvik, Jonathan Eklund, Niclas Holtlund.