Redan från slutet på 1960-talet och framåt beskrivs Korsnäs uf en 
stordansarrangör. I verksamhetsberättelsen 1969 står det att 
föreningen ordnade 17 danser med stor publiktillströmmning och 
publikrekordet var 1800 personer.

Även Hepstars hörde till dem som besökte nöjescentrum Korsnäs.

Ända fram till slutet på 1980-talet fortsatte stordanserna i Korsnäs. 
Publikrekordet är från 1977 då Freestyle drog över 2000 personer.

Dansverksamheten återupptogs hösten 2005 då Flamingokvintetten spelade
på Korsnäsgården. Denna satsning drog mycket folk och samarbetspartner
var Taklax uf och Övermark uf.
Under åren 2006-2012 har föreningen ordnat dansgalor på Norrvalla i Vörå
tillsammans med Övermark uf.