Korsnäs ungdoms -och byaförening r.f har idag 449 medlemmar. 
Bli medlem också du!

 

Välkommen med i talkogemenskapen!