Korsnäs Ungdomsförening r.f  ändrade sina stadgar 2008 och blev då
Korsnäs Ungdoms -och Byaförening r.f. Föreningen har idag en livlig
verksamhet som riktar sig till både unga och gamla.

Gilla oss även på Facebook här nedan!